Gdzie studiować geologię, aby otrzymać zawód w przyszłości?

Gdzie studiować geologię, aby otrzymać zawód w przyszłości?

Geologia to coraz popularniejszy i przyszłościowy kierunek studiów technicznych w Polsce. Geologów coraz częściej potrzebują kopalnie, rzeczoznawcy budowlani czy firmy związane z ochroną środowiska. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda uczelnia przygotuje nas dobrze do danego zawodu. W firmach nie tylko przydaje się wiedza, ale praktyczne podejście do skomplikowanych tematów. Która uczelnia najlepiej przygotuje nas do pracy w przyszłości? 

Uczelnie z wysokiej jakości sprzętem

Najważniejsze, żeby uczelnia stawiała na liczne wyjazdy w terenie i pracę w laboratorium. Warto sprawdzić jakim sprzętem dysponuje dana uczelnia. Jeśli chodzi o badania geologiczne gruntu, to w Polsce panują te same normy w każdej firmie. Możemy więc porównać sprzęt firmowy z tym uczelnianym. Może okazać się, że jest zbyt przestarzały na bardziej nowoczesne badania. Zwłaszcza jeśli chodzi o mikroskopy czy sondy dynamiczne. Bardzo ważne są też nowoczesne komputery z najnowszym oprogramowaniem: AutoCAD-em, Geostarem czy Soft-Projektem.

Pewnym wyborem są w takim wypadku uczelnie typowe techniczne. Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska lub krakowskie AGH. Studia typowo teoretyczne często mają taki sprzęt tylko na pokaz. Nie dotyczy to jednak wszystkich uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński czy Gdański mogą zawstydzić niejedną uczelnię techniczną jakością wiertnic lub sond geologicznych.

Sprawdź również:

Praktycznie podejście do zajęć

W przypadku uczelni bardzo ważne jest praktyczne podejście do zajęć. Wykłady są pożądane raczej na pierwszych semestrach studiów. Najlepiej, gdy prowadzą je najlepszej jakości wykładowcy, tacy jak na Uniwersytecie Śląskim czy Wrocławskim. Od 4 lub 5 semestru nauka jednak powinna się opierać na wiedzy typowo praktycznej. Powinna królować wtedy kartografia, mineralogia i petrografia czy badania gruntu w warunkach terenowych.

Warto sprawdzić poszczególne programy większych uczelni. Zazwyczaj publicznie podawane są plany lekcji poszczególnych uczniów. Warto zajrzeć na późniejsze semestry. Pierwsze mogą być lekko mylące ze względu na przedmioty typowo wprowadzające: matematykę, fizykę czy chemię. One również są istotne z punktu widzenia studenta geologii. Dochodzi tam znacznie bardziej rozszerzony materiał niż w liceum czy technikum. Firma geologiczna często wymaga od nowego pracownika podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o chemizmie materiałów fundamentowych lub fizycznych właściwościach wód.

Najlepiej postawić w tym przypadku na uczelnie techniczne. Politechnika Warszawska i Gdańska często organizują studentom specjalne wyjazdy, które sprawdzają ich wiedzę w prawdziwych warunkach terenowych. Praktyki takie trwają nawet cały miesiąc i pozwalają oswoić się z podstawowym sprzętem geologicznym i wiercącym.

Uczelnie powiązane z firmami i kopalniami

Bardzo pomocne mogą być znajomości danej uczelni z firmami danego regionu. Łatwiej wtedy o konkretne staże lub nawet pierwszą pracę tuż po obronie pracy. Firmy takie często opierają się na współpracy z daną uczelnią. Rzeczoznawca budowlany, który ma bardziej skomplikowany problem z osuwiskiem lub przepływem wód podziemnych, zgłasza się do doktorów i profesorów o dodatkowe badania w tym zakresie. Na uczelni dochodzi do mnóstwa badań na zlecenie kopalni lub firm zajmujących się poszukiwaniem złóż. To dodatkowa szansa na pracę na samej uczelni, gdzie można podjąć dodatkowe studia doktorskie. Brylują w tym zakresie krakowskie AGH czy Politechnika Śląska.

Uczelnie z najciekawszymi kierunkami i specjalnościami

Wiele uczelni, szczególnie politechnik, stawia na stare programy nauczania. Wciąż widzą w przyszłość w tak upadających działach gospodarki jak energetyka węglowa czy budownictwo kopalń. Geologia jednak rozwija się i stawia na coraz to nowsze rozwiązania. Wiele uczelni zaczyna uwzględniać takie specjalności jak geologia środowiskowa czy geologia historyczna.

Dzięki nim możemy otrzymać tak zwane “prace przyszłości”, związane często z ekologią i odtworzeniem przeszłości geologicznej. Dzięki geologii historycznej możemy porównywać procesy dziejące się w przeszłości i porównywać je ze współczesnością. Istotna jest też hydrogeologia, związana z przyszłym wydobywaniem zasobów, które w Polsce przeżywają kryzys i zbliżają nas do katastrofy porównywalnej z sytuacją w Wenezueli. Wszystkie te kierunki znajdziemy na większości uniwersytetów powiązanych z geologią.

Uczelnie o najlepszej opinii w Polsce

Wszystkie te zalety jednak nic nie znaczą, jeśli uczelnia ma słabą opinię. Szczególnie ważni są wykładowcy i osoby prowadzące zajęcia praktyczne. Tylko doświadczona kadra nauczycielska jest w stanie wprowadzić nas w podstawy zawodu. Najlepiej, gdy tak jak w przypadku AGH czy Politechniki Warszawskiej prowadzący są ściśle powiązani z firmami geologicznymi.

Najlepiej zrobić sobie osobisty ranking samemu. W Internecie istnieje mnóstwo artykułów na temat studiów geologicznych. Nie dziwią wysokie miejsca takich uczelni jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński czy AGH. Wysoka opinia nie świadczy jednak, że akurat w tej uczelni student poczuje się najlepiej. Może decydować konkretny kierunek, którego akurat na tej uczelni nie ma. Warto poczytać opinie i wyrobić sobie opinię samemu.