Przesiewacz do ziemi kompostowej

Kompost jest bardzo przydatnym i najczęściej używanym nawozem organicznym. Kiedy jest dojrzały staje się ciemny, jednorodny i ładnie pachnie. Na tym etapie mogą nadal występować różnice w kompoście, na przykład skorupki jaj i kawałki gałęzi. Jednak sam kompost nie może być używany i dlatego kupuje się ziemię kompostową, która powstaje z kompostu, piasku, torfu, gliny. Przy produkowaniu takiej ziemi ważna jest jej czystość, aby można było zastosować do uprawy roślin. Do eliminowania dużych grud, kamieni, różnych części odpadowych, niezbędny jest przesiewacz do ziemi kompostowej, który będzie wyposażony w sito o odpowiednim rozmiarze oczek.

Segregacja ziemi kompostowej

Ziemia kompostowa ma duże zastosowanie w uprawie roślin balkonowych, ogrodowych, szklarniowych oraz w warzywniku. Podsypywane są krzewy i drzewa zarówno owocowe i ozdobne. Do produkcji dodawane są składniki, które powodują jej rozluźnienie to znaczy torf i piasek.

Także glina znajduje się w ziemi kompostowej, ponieważ daje roślinom możliwość lepszego wchłaniania wody. Jednak taka ziemia nie może zawierać niepotrzebnych elementów, czyli odpadków spożywczych i kamieni. Aby uzyskać czystą ziemię kompostową do natychmiastowego użycia, producenci przed pakowaniem w worki poddają ją sortowaniu w przesiewaczu wibracyjnym lub bębnowym.

Wibracyjny przesiewacz do ziemi kompostowej

Przesiewacze do ziemi kompostowej wibracyjne przeznaczone są przesiewania produktów sypkich i z powodzeniem mogą być też stosowane do segregacji takich materiałów jak: torf, piasek, kamienie, węgiel, kruszywo.

Maszyny mogą być jednopokładowe bądź też wielopokładowe, do wykorzystania większej ilości sit. Ponadto modele są otwarte lub zamykane.Trzeba przyznać, że takie przesiewacze są wysoce wydajne i chętnie używane w rolnictwie, ogrodnictwie a także na budowie, jeżeli istnieje potrzeba sortowania np. piasku lub kruszywa.
Jak działa przesiewacz do ziemi kompostowej?

Cały proces segregacji, jaki odbywa się w przesiewaczu do ziemi kompostowej nie jest skomplikowany, ale bardzo potrzebny. Co robi taka maszyna?

Przesiewacz, który można również nazwać separatorem rozdziela materiały sypkie takie jak kompost, torf, biomasa na mniejsze frakcje. A czyni to dzięki takiej części jak sito wielowarstwowe i wydajny silnik. Podczas działania przesiewacza wytwarzane są ruchy okrężne i powstają wibracje, które wspólnie segregują ziemię.

Pracę wibracyjnego przesiewacza do ziemi kompostowej można podzielić na trzy części:

  1. Przenoszenie ziemi kompostowej (lub samego kompostu) do specjalnie do tego przygotowanej komory, gdzie dochodzi do ułożenia tego materiału na sicie górnym. Dochodzi do przesiewania materiału, które następuje pod wpływem działania siły odśrodkowej.
  2. Sortowanie mniejszych cząstek ziemi kompostowej przez otwory kalibracyjne, które w następnej kolejności wysyłają materiał na niższe poziomy maszyny.
    Kolejna procedura to przesiewanie ziemi kompostowej zgromadzonej na dole. Na tym etapie pracę wykonuje najdrobniejsze sito.
  3. Czym są frakcje? Są efektem działania przesiewacza wibracyjnego, czyli oddzielania konkretnych składników materiału. Dzięki wykorzystaniu takiego typu maszyny, udaje się uzyskać kilka rozmiarów przesianego materiału.

Bębnowy przesiewacz do ziemi kompostowej

Bębnowy przesiewacz do ziemi kompostowej przeznaczony jest do uzyskania jednorodnego surowca oczyszczonego z kamieni i grubych frakcji. Maszyna posiada stabilną ramę, bęben i kosz zasypowy. Każdy model przesiewacza zaprojektowany jest do określonej wydajność oczyszczonej ziemi, kompostu, piasku itp.

Przesiewacz bębnowy odpowiedni jest do mechanicznego przesiewania materiałów sypkich w celu oczyszczenia zbędnych wtrąceń (glina, kamienie, wióry, papier itp.) niezależnie od ich wilgotności i zanieczyszczenia. Maszyna sortuje materiały sypkie poprzez przesiewanie przez oczka sit, przesuwając się wzdłuż osi bębna. Gdzie znajdują zastosowanie bębnowe przesiewacze do ziemi kompostowej? Są głównie wykorzystywane w branży rolniczej i ogrodniczej, ale znajdują nabywców również do branży wydobywczej, budowlanej, szklarskiej i ceramicznej, metalurgicznej, chemicznej, spożywczej i innych.

Zasada i warunki pracy przesiewacza:

Przesiewacz bębnowy do ziemi kompostowej składa się z ramy, wewnątrz której zamontowany jest bęben. Sita są mocowane na krawędziach. W dolnej części znajdują się otwory wylotowe. Aby zmniejszyć kurz, zainstalowana jest obudowa. Obrót bębna zapewnia wałek cierny napędzany silnikiem elektrycznym. Ziemia kompostowa (lub kompost i gleba) podawana jest przez urządzenie załadowcze do wewnętrznej wnęki obracającego się bębna, zainstalowanego z nachyleniem osi podłużnej pod kątem od 1 do 3 stopni. Jest to w zależności od wymaganej wydajności i pożądanego składu granulowanego).

Dostarczony surowiec jest przesiewany przez oczka sit bębnowych dzięki ruchowi obrotowemu, przechyłowi i grawitacji – od najmniejszego (poprzez oczko o najmniejszym rozmiarze oczka na samym początku bębna do największego na wylocie). Przesiana ziemia kompostowa wysypywana jest przez otwory wyładowcze do zbiornika.