Jak poprawnie montować rolety zewnętrzne?

Jak poprawnie montować rolety zewnętrzne?

Rolety zewnętrzne, aby spełniały swoje funkcje (izolacji termicznej, osłonową oraz akustyczną), a do tego służyły nam przez długie, długie lata, musimy przestrzegać należy wszelkich zasad oraz warunków ich montażu prawidłowego.

Przygotowanie okiennego otworu do montażu zewnętrznych rolet

Z uwagi na sposób montażu rolet dzielimy je na:
– rolety zewnętrzne naokienne – w przeróżnych wariantach zabudowy,
– rolety zewnętrzne elewacyjne – ze skrzynką półokrągłą bądź standardową,
– rolety zewnętrze do zabudowy.

Aby się cieszyć z łatwego, jak i także niezawodnego użytkowania zewnętrznych rolet, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na przygotowanie odpowiednie podłoża dla danej rolety oraz także na sam proces montażu. Każdy powinien wiedzieć, że zewnętrzna konstrukcja specjalnie nie ingeruje w budynek oraz jego strukturę. Pomimo to musimy w sposób odpowiedni przygotować sam otwór oraz także tak zwane nadproże. Dzięki temu uda nam się uzyskać najlepsze parametry. Mowa chociażby o termice i akustyce domu.

W przypadku zewnętrznych rolet naokiennych powinniśmy zwrócić uwagę na sam wymiar otworu, który musi uwzględnić także jego podwyższenie o wysokość skrzynki, która jest zależna od wysokości całkowitej rolety. Najbardziej skomplikowanym, jak i także przysparzającym najwięcej problemów na tymże etapie, ale za to pełniącym najlepiej swoją funkcję – jest system do zabudowy. Jest on przede wszystkim przeznaczony dla pasywnych domów. Dzięki jego konstrukcji mamy możliwość wbudowania skrzynki rolety w strukturę budynku oraz przy ukształtowaniu odpowiednim nadproża – na uzyskanie parametrów akustycznych oraz termicznych wręcz doskonałych.

W tym wypadku każdy z nas musi pamiętać o tym, w której technologii został wzniesiony budynek. Może to być technologia jednowarstwowa, dwuwarstwowa czy też wielowarstwowa. Otwór uwzględnia dwie wysokości w samym przekroju. Bardzo ważne jest także to, aby pozostawić wolną przestrzeń na ułożenie izolacyjnego materiału pomiędzy niższym nadprożem oraz skrzynką.

 

Montaż zewnętrznych rolet

Mają przygotowane odpowiednio okienne otwory, przystąpić można do montażu rolet zewnętrznych, zwracając uwagę szczególną na samą geometrię montażu, izolację odpowiednią oraz także uszczelnienie połączeń poszczególnych. Zależnie od samego typu rolet do montażu jest niezbędny odpowiedni dobór mocujących elementów, które są dostosowane do materiały, z którego wykonane zostało podłoże. Dla elewacyjnych rolet będą to rozporowe kołki, na przykład dla pustaków szczelinowych, betonu, drewna czy też stali. Dla rolet zewnętrznych do zabudowy będą odpowiednie wkręty do aluminiowych konstrukcji, drewnianych czy też PCV, zależnie od materiały, z którego są wykonane okna.
W przypadku naokiennych rolet są specjalnie ukształtowane wkręty dostarczana razem z wyrobem.
Montaż rolet zewnętrznych należy rozpocząć od zweryfikowania kompletności wszelkie potrzebnych elementów. Po pierwsze sprawdźmy poszczególnie wymiary rolet, odnosząc je do okna oraz otworu, a po drugie wyznaczamy oraz wykonujemy otwór pod taśmę, linkę lub też przewód sterujący. Na samym końcu wyznaczamy oraz wykonujemy otwory do montażu prowadnic.

Najczęściej występujące eksploatacyjne problemy, które wynikają z montażu

Pierwszą kwestią jest niezmiernie trudna obsługa ręcznych rolet, która spowodowana jest nieprawidłowym wykonaniem otworu pod taśmę bądź linkę (dotyczy to elewacyjnych rolet lub też rolet do zabudowy) czy też odkształceniem skrzynki podczas zabudowy jej (dotyczy to zarówno rolet integro oraz rolet naokiennych). Kolejnym problemem jest nadmierne rozszczelnienie perforacji pancerza w związku z niewypoziomowaniem skrzynki rolety, nierówności parapetów czy też braku samej współpłaszczy prowadnic. Nie wolno nam także zapominać o braku swobodnego opadania pancerza, który jest spowodowany ilością nadmierną rozprężonej piany po obu bokach skrzynki, która się przyczynia do odkształcenia się skrzynki oraz także zacieśnienia łożysk.
Nie można pominąć zablokowania pancerza w skrzynce na skutek jego za mocnego zwinięcia – brak czy też nieprawidłowe zamontowanie wszelkich ograniczników, względnie ustawienie błędne położenia górnego napędu krańcowego. Wiele osób przy montażu niestety dokonuje nieprecyzyjnej regulacji położenia krańcowych elektrycznych napędów, której bezpośrednim następstwem jest deformacja stopniowa pancerza czy też pękanie wieszaków, które spinają pancerz z wałem.
Zauważalnym bardzo często problemem jest brak zupełny uszczelnienia połączenia skrzynki razem z elewacją nadprożem. Powoduje to nic innego jak zawilgocenie taśmy/linki czy też w przypadku elektrycznych rolet – prowadzi do zwarcia w elektrycznym silniku oraz jego uszkodzenia. Brak reakcji rolet na bezpośrednie polecenie z nadajnika (zupełny brak zasięgu), którego powodem najczęstszych jest umieszczenie nieprawidłowe naściennych nadajników lub też wzmacniaczy sygnały (w przypadku obiektów o bardzo dużej rozpiętości).

Działając zgodnie z powyższymi wskazówkami, na pewno uda nam się uniknąć błędów.